Közgyűlés összehívása

MEGHÍVÓ a MAKKA Szabadidősport Egyesület éves közgyűlésére.

A közgyűlés helye: Podmaniczky-Vigyázó Kastély (Budapest XVII. Pesti út 115.)
A közgyűlés időpontja:      2017.05.10. szerda 9:00 óra 

Napirend:

  1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása
  2. Az egyesület szakmai, pénzügyi beszámolója a 2016-os évről, annak elfogadása
  3. Javaslattétel egyesületi elnök személyére
  4. Új egyesületi elnök megválasztása
  5. Javaslattétel egyesületi elnökség 2. tag személyére
  6. Javaslattétel egyesületi elnökség 3. tag személyére
  7. Új elnökség megválasztása
  8. A tagok által beterjesztett javaslatok

Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2017.05.10-én 9:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Dátum: 2017.04.25.

 

Kovács Kriszta elnök

 

Megjegyzés: a szokásos szerdai nordic walking a közgyűlés után indul a kastélytól a Rákos-patakra.