Kovács Kriszta
makka moda
Podiart
Online Klub

BEMER terápia

A zavart mikrokeringés támogatása

A korlátozott vagy kórosan zavart mikrokeringésnek a gyógyszeres kezelés melletti hatásos alternatívája utáni sok éven keresztül tartó költséges kutatást a Dr. Klopp által vezetett Berlini Mikrocirkulációs Intézetben folytatták le, aminek eredményeként egy olyan meghatározott komplex jelkonfigurációt fejlesztettek ki, amellyel a zavart mikrokeringés szabályozási folyamatainak nagyon hatásos stimulálását lehet elérni.
Ezeknek a kutatásoknak a kiindulási pontja a korábbi években kifejlesztett BEMER kezelő készülékek voltak, amelyeknél az energiaátadáshoz meghatározott, kis intenzitású, váltakozó elektromágneses mezőt alkalmaztak, és annak már akkor bizonyított hatásai egy célzott fejlesztéshez sikert ígérőnek tűntek. A többéves intenzív kutatómunkát követően nyert új tudományos alapismeretek a terápia optimalizálásának új kiindulópontját jelentették.

Az új BEMER-rendszer nemcsak egyenesen a réginek egy továbbfejlesztett változatát, hanem a kutatás kezdetekor még lehetségesnek sem tartott mértékű mennyiségi- és minőségi ugrást jelent.

A BEMER-kezelőrendszer az alkalmazási területén, ma a korlátozott mikrokeringés legjobban kutatott és leghatékonyabb fizikai kezelőmódszere! (Dr. med. R. Klopp, Mikrocirkulációs Intézet, Berlin)

A készüléktechnikai fejlődést az új BEMER rendszereknél jelentős tudományos ismeretnövekedés előzte meg. A felfedezések a kis- és a nagy-arteriolák érfalaiban lejátszódó és rezgési jellemzőikben különböző ritmikus folyamatokra, továbbá az érfalaknak a helyi (BEMER 3000 plus), valamint a felsőbb szintű szabályozási mechanizmusaira és mindenekelőtt mindezeknek a hatásaira vonatkoztak a plazma- vérsejt-keverék eloszlásra a kapilláris hálózatokban.

Ezekből az új ismeretekből kiindulva fejlesztettek ki egy bioritmus által meghatározott, komplex jelkonfigurációt a korlátozott mikrokeringés stimulálására, amely a BEMER technológia 2010 nevet viseli. A komplex BEMER-stimulációs jelet egy összetett hullámalak képviseli, különlegességei:

  • a parciális hullámok eltérő frekvenciái (lokális és a felsőbb szintű szabályozás),
  • a jelalak meghatározott, bioritmus által definiált burkológörbéje,
  • vivőanyagként pedig egy kis intenzitású váltakozó elektromágneses mező szolgál.

Tudományos bizonyítás

A tudományos bizonyítások szűkebb értelemben az orvosi tanulmányokhoz, vagy kutatásokhoz tartoznak, amelyeknek egészen határozott követelményeknek kell megfelelniük.

A legmagasabb szint az úgynevezett dupla vak, véletlenszerű (random) kísérleti elrendezést követel meg (sem a kutató, sem pedig a kezelt alany nem tudja, hogy ténylegesen egy hatóanyag – a mi esetünkben tehát egy elektromágneses mező – jelen van-e, vagy sem). A klinikai tanulmányoknak „placebo-kontrollált“-nak kell lenniük, vagyis rendelkezésre kell állnia egy olyan kontrollcsoportnak, amelynek tagjai semmiféle hatóanyagot nem kapnak, azonban ugyanazzal a módszerrel kezelik őket azért, hogy az elvárt hatás erősségét meg lehessen határozni és ezeket a valódi változások megszerzése céljából a ténylegesen megállapított eredményekkel össze lehessen hasonlítani. A páciensek tájékoztatásának mindkét csoportban véletlenszerűnek kell lennie, ezt az eljárást véletlen mintavételezésnek (randomizálás) nevezzük.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a klinikai tanulmányok statisztikailag biztos eredményei mindig valószínűségi állításként kezelendők. Ezek egy adott, vizsgált mintára vonatkoznak, amelynek kezelése és vizsgálata meghatározott feltételek mellett történt. Ezek azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy egy felhasználó milyen valószínűséggel várhatja, hogy a tanulmányban igazolt hatás az ő esetében is fellép (a valószínűség sohasem 1, azaz 100%, mert mindig van egy, vagy több nem reagáló).

A Bemer Int. AG elvégeztetett néhány tanulmányt a BEMER-kezelés hatásmechanizmusa és terápiás hatékonysága terén, amelyek ezeket az igényeket kielégítik. Ezeket a kötelező érvényű szabványoknak megfelelően hajtották végre és így tudományos szempontból általános elismerést élveznek. A mikrokeringés kutatásai a gyógyszerek vagy fizikai „hatóanyagok“ terápia-releváns hatásainak bizonyítására anyagilag és eszköztechnikailag is rendkívül költségesek.

A Berlini Mikrocirkulációs Intézet felszerelése technikailag és a műszerezettség szempontjából is a legkorszerűbb, összességében az egyik legszínvonalasabb.

Világviszonylatban is csak egészen kevés számú olyan intézet létezik, amelyek rendelkeznek a Know-how-val és azokkal az eszközökkel, amelyekkel ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni. Figyelembe kell venni emellett, hogy csak a tudósok fiatalabb generációja ismerte fel a mikrokeringésben zajló folyamatok fontosságát az egészség, vagy betegség vonatkozásában, akik ezzel azóta intenzíven foglalkoznak.

Valamennyi említett eljárás ú.n. nem invazív, vagyis a mérések a bőr és a nyálkahártya megsértése nélkül folynak le. A korszerű vizsgálóeszközök behatolási mélységei 8 mm-ig terjednek.

A leletdokumentáció céljára egy nagy sebességű kamerarendszer szolgál (75 – 750 kép másodpercenként). A nagy érzékenységű 35 mm-es különleges Cinefilmet bonyolult előhívórendszerben dolgozzák fel és számítógépes kiértékelésnek vetik alá. Ilyen módon lehetséges, hogy a mikrokeringés funkciós állapotának minden fontos jellemzőjét regisztrálni lehessen.
A magas költségek miatt az ilyenfajta kutatások végrehajtására világviszonylatban is csak néhány intézet képes.

Tartós kezelési igény illetve a megtapasztalt pozitív hatások esetén cégünk segítséget nyújt Önnek és családjának
a BEMER készülék tartós bérlésében illetve megvásárlásában is.

Mikor ajánljuk a bérlést illetve a készülékvásárlást?

  • amennyiben az optimális hatás elérése érdekében szeretne élni a napi 2 kezelés lehetőségével (A kezelés során a keringésben tapasztalható változások ugyanis kb. 12 órán keresztül megmaradnak)
  • krónikus problémák kezelése esetén – ilyenkor az ajánlott kezelési időtartam 4-6 hét (cukorbetegség szövődményei, amputáció elkerülése, babavárás elősegítése, impotencia, stroke, agyvérzés után, vérnyomás, pajzsmirigy problémák, SM betegek életminőség javításában, ízületi és mozgásszervi problémák)
  • prevenció, megelőzés, egészségmegőrzés esetén a hosszútávú használat javasolt, saját készülékkel

Kapcsolat

Árokszállásiné Ida
Tel: +36 30 182 7780
Cím: 1173 Budapest 517.u.25.

Bejelentkezés szükséges!